Yangın ve Acil Durum Eğitimleri

Yangın ve Acil Durum Eğitimi

Yangın Eğitimi
 

19 Aralık 2007 tarihli ve 26735 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) hazırladığı
''Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik'' 
gereği işletmelerin her yıl tüm personeline yangın eğitimi aldırma ve acil durum tatbikatı yaptırma zorunluluğu vardır.

Eğitmenlerimiz : Eğitmenlerimiz üniversitelerden onaylı sertifikaya sahip ve yangın eğitimi konusunda deneyimli Uzman İtfaiyecilerden oluşmaktadır.

Eğitim Süresi ve Katılımcı Sayısı : 4 saat veya 8 saat. 25'er kişilik

  • Eğitimimiz teorik ve uygulamalı eğitim olarak iki aşamada verilmektedir.

Acil Durum Eğitimi

6331 sayılı İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kanununa göre;
  • Az tehlikeli iş yerlerinde,her 50 çalışan için 1'er personel,
  • Tehlikeli iş yerlerinde,her 40 çalışan için 1'er personel,
  • Çok tehlikeli iş yerlerinde,her 30 çalışan için 1'er personelin ekip eğitimi alması zorunludur.
Eğitmenlerimiz : Eğitmenlerimiz üniversitelerden onaylı sertifikaya sahip ve yangın eğitimi konusunda deneyimli Uzman İtfaiyecilerden oluşmaktadır.

Eğitim Süresi ve Katılımcı Sayısı : 4 saat veya 8 saat. 25'er kişilik gruplar halinde.
 
  • Eğitimler kapsamında Yangın ve Deprem tatbikatlarımız senaryolu olarak uygulanmaktadır.

  

Şimdi Ara WhatsApp